Δικαιολογητικά για αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτου

Δείτε ποια δικαιολογητικά χρειάζεστε για να αποζημιωθείτε από κλοπή αυτοκινήτου.

Για την αποζημίωση Ολικής Κλοπής χρειάζεστε:

  • Φωτοτυπία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου
  • Αντίγραφο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής μη ανεύρεσης μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία κλοπής
  • Άρση παρακράτησης κυριότητας (εάν υπάρχει)
  • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
  • Αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
  • Παράδοση στην Ασφαλιστική Εταιρεία των κλειδιών και του control συναγερμού του αυτοκινήτου

 

Για την αποζημίωση Μερικής Κλοπής χρειάζεστε:

  • Σχετική δήλωση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή
  • Αποστολή Αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στην Ασφαλιστική Εταιρεία
  • Εντολή του Ασφαλιζόμενου στην Ασφαλιστική Εταιρεία για αποστολή πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς.

 

 

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέα για την ασφάλεια αυτοκινήτου