Δικαιολογητικά για αποζημίωση σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτου

Πλήρης οδηγός για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας

Δείτε ποια δικαιολογητικά χρειάζεστε για να αποζημιωθείτε από κλοπή αυτοκινήτου.

Για την αποζημίωση Ολικής Κλοπής χρειάζεστε:

  • Φωτοτυπία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου
  • Αντίγραφο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής μη ανεύρεσης μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία κλοπής
  • Άρση παρακράτησης κυριότητας (εάν υπάρχει)
  • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
  • Αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
  • Παράδοση στην Ασφαλιστική Εταιρεία των κλειδιών και του control συναγερμού του αυτοκινήτου

 

Για την αποζημίωση Μερικής Κλοπής χρειάζεστε:

  • Σχετική δήλωση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή
  • Αποστολή Αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στην Ασφαλιστική Εταιρεία
  • Εντολή του Ασφαλιζόμενου στην Ασφαλιστική Εταιρεία για αποστολή πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς.

 

 

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέα για την ασφάλεια αυτοκινήτου