Τι ειναι ο «κίνδυνος» στο ασφαλιστικό δίκαιο;

Πλήρης οδηγός για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας

Κίνδυνος στο  ασφαλιστικό  δίκαιο  είναι  η  δυνατότητα  επέλευσης  ενός περιστατικού που είναι σε θέση να δημιουργήσει μια οικονομική ανάγκη

Οι  κίνδυνοι  δεν  έχουν  πάντοτε  ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει διότι  υπάρχουν οι  καθαροί και  οι  κερδοσκοπικοί κίνδυνοι.

Κερδοσκοπικοί κίνδυνοι

Κερδοσκοπικοί είναι  οι  κίνδυνοι που  κατά  την επέλευση  τους είναι  δυνατό να προκύψει κέρδος ή ζημιά.  Η θεωρία των επενδύσεων εξάλλου υποστηρίζει πως οι  επενδύσεις  με  μεγαλύτερα  ρίσκα  μπορούν  να  επιφέρουν  μεγαλύτερες αποδόσεις.

Καθαροί κίνδυνοι

Καθαροί είναι οι κίνδυνοι που κατά την επέλευση τους επέρχεται μόνο ζημιά.

Οι  κερδοσκοπικοί  κίνδυνοι  δεν αποτελούν  αντικείμενο  ασφάλισης  σε  αντίθεση με τους καθαρούς κινδύνους που κατά κανόνα ασφαλίζουν οι ασφαλιστές.

 

Πηγές άρθρου
  •  Α.Αργυριάδης: «Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου» σελ.28
  • Α. Βασιλοπούλου & Ε. Χριστοθανοπούλου (2013): Ασφάλιση αυτοκινήτου: θεσμικό πλαίσιο, ανάλυση τρέχουσας κατάστασης και προτεινόμενες αλλαγές.

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέα για την ασφάλεια αυτοκινήτου