Είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου υποχρεωτική;

Είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου υποχρεωτική;

Ναι, η ασφάλεια του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική δια νόμου.

Γενικότερα, όταν ταξινομείτε ένα αυτοκίνητο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να το ασφαλίσετε υποχρεωτικά για αστική ευθύνη.

Αυτή η υποχρεωτική ασφάλεια ισχύει σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ. Σας καλύπτει αν έχετε ατύχημα που προκάλεσε φθορά στην ιδιοκτησία ή τραυματισμό τρίτου προσώπου, άλλου από τον οδηγό. Δε καλύπτει ωστόσο άλλες δαπάνες (π.χ. τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου σας).

Το μόνο που είναι προαιρετικό είναι η συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη οδηγού, η οποία θα καλύπτει άλλους κινδύνους. Η προαιρετική αυτή ασφάλεια σας παρέχει ευρύτερη κάλυψη (π.χ. τραυματισμός του οδηγού, φθορά του αυτοκινήτου σας, κλοπή του αυτοκινήτου/του περιεχομένου του, βανδαλισμό, παροχή νομικής βοήθειας).

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέα για την ασφάλεια αυτοκινήτου