Προθεσμία και δικαιολογητικά δήλωσης ακινησίας για να μην πληρώσετε τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2019

Κατάθεση πινακίδων: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε δήλωση ακινησίας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για όσους έχουν ακινητοποιημένο αυτοκίνητο ή μηχανή και θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες προκειμένουν να αποφύγουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2019. Δείτε τι είναι η δήλωση ακινησίας και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την κατάθεση πινακίδων .

Ειδικότερα, όσοι και όσες επιθυμούν να καταθέσουν τις πινακίδες του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου ή δικύκλου τους για να μην πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 πρέπει να υποβάλουν δήλωση ακινησίας και να καταθέσουν τις πινακίδες του οχήματος στην εφορία ως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η κατάθεση των πινακίδων είναι να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2018. Δηλαδή αν δεν έχετε πληρώσει τα τα τέλη του τρέχοντος έτους, και ζητήσετε να αποσύρετε το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας από την κυκλοφορία για το 2019, θα υποχρεωθείτε να πληρώσετε τα τέλη του 2018, και πιθανώς με πρόστιμο...

Φυσικά, η κατάθεση των πινακίδων στην εφορία δεν συνιστά οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου, αλλά απλή ακινησία. Δηλαδή η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το όχημα αδρανοποιείται για διάστημα ενός έτους, κατά το οποίο οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στη ΔΟΥ. Φυσικά, σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός έτους, δεν μπορείτε να κυκλοφορήσετε το αυτοκίνητο ή η μηχανή και κατά συνέπεια δεν πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας.

Τι γλυτώνετε αν υποβάλετε δήλωση ακινησίας

Όσοι υποβάλουν δηλώσεις ακινησίας και καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους στις ΔΟΥ μέχρι τις 31-12-2018 θα αποφύγουν:

  • την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2019,
  • τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης που πληρώνουν οι κάτοχοι ΙΧ κυβισμού 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω,
  • τα τεκμήρια διαβίωσης.

Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση πινακίδων

Για την κατάθεση των πινακίδων στη ΔΟΥ και την υποβολή δήλωσης ακινησίας, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα εξής δικαιολογητικά:

  • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
  • Πινακίδες
  • Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ
  • Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο
  • Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
  • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλεια αυτοκινήτου

Νέα για την ασφάλεια αυτοκινήτου